+
made in Italy

SIMONE NOBILI | CALVIN KLEIN SS14

kThis post has 5 notes
tThis was posted 1 year ago
zThis has been tagged with simone nobili, calvin klein, italo zucchelli, www.simonenobili.com,
  1. tetecutxie reblogged this from simonenobilifanpage
  2. solodingo reblogged this from simonenobilifanpage
  3. simonenobilifanpage posted this